นายกฯปธ.MOUโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษา

นายกฯปธ.MOUโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษา

นายกฯปธ.MOUโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษา

นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED ของ 12 หน่วยงาน ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อเป็นพลังในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีระบบ และเพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผู้บริหารเอกชนระดับสูงจากภาคเอกชน 12 หน่วยงาน ร่วมลงนาม โดยมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน