ปลัดเกษตรบูรณาการพื้นที่แนงกันชนรอบป่า

ปลัดเกษตรบูรณาการพื้นที่แนงกันชนรอบป่า

ปลัดเกษตรบูรณาการพื้นที่แนงกันชนรอบป่า

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งบูรณาการพื้นที่แนวกันชนรอบป่าอนุรักษ์ เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป้องกันการบุกรุกป่า

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์ (พื้นที่เขตกันชนป่าตะวันออก) ว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการร่วมมือกับภาคประชาชน บริหารจัดการพื้นที่แนวเขตกันชนด้วยการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในแนวเขตกันชนรอบพื้นป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ของพื้นที่ประเทศ ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ทั้งนี้แนวเขตกันชนดังกล่าวจะมีรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตรจากป่า ซึ่งเปรียบเสมือนแนวเกาะป้องกันไม่ให้มีการทำกิจกรรมรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่า

โดยจะมีการวางแผนเพื่อบูรณาการร่วมกัน โดยสร้างกิจกรรมสร้างความเข็มแข็ง ให้การทำการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรอินทรีย์ภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการทำให้สัตว์ป่าและคนอยู่กันอย่างกลมกลืนเพื่อไม่ดึงสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่เขตอนุรักษ์และทำร้ายคน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุก ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและคนในพื้นที่ รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาเขาหัวโล้นที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และไม่ให้พื้นที่เกษตรกรรมบุกรุกพื้นที่ป่าอีกด้วย 2 ไฟล์แนบ