ชาวพิมายโคราชเดินขบวนรณรงค์กำจัดยุงลาย

ชาวพิมายโคราชเดินขบวนรณรงค์กำจัดยุงลาย

ชาวพิมายโคราชเดินขบวนรณรงค์กำจัดยุงลาย

ชาวพิมาย โคราช กว่า 300 คน เดินขบวนรณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ที่บริเวณลานพรหมทัต ภายในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมี นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นประธาน มีผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน ร่วมถือป้ายเดินขบวนรณรงค์ไปตามชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลพิมายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตื่นตัวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมกันนี้ ได้ให้ อสม.นำทรายอะเบทไปโปรยลงในอ่างเก็บน้ำของวัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชน

ทั้งนี้ ภายหลังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ใน 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ โดยจากรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 1,673 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 555 ราย เสียชีวิต 1 ราย, บุรีรัมย์ 303 ราย เสียชีวิต 2 ราย, ชัยภูมิ 187 ราย และ สุรินทร์ 628 ราย ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตื่นตัวและร่วมมือกันทุกภาคส่วนรณรงค์ให้ประชาชนได้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดปริมาณการขยายพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกต่อไป